20230317_132816.jpg

Missie en visie

Onze missie is het beheren en exploiteren van een duurzame kinderboerderij: een unieke manier om kinderen en volwassenen in contact te brengen met de flora en boerderij- en huisdieren. Daarvoor willen we een mooie, duurzame, veilige en goed verzorgde kinderboerderij realiseren met respect voor mens, dier en natuur. De mens en de dieren- en plantenwereld zijn geschapen door God. Hij heeft ons als mensen de opdracht gegeven om deze aarde te bouwen en te bewaren. Bouwen wil zeggen dat wij de schepping nuttig mogen gebruiken. Bewaren houdt in dat we geen roofbouw plegen, maar perspectief bieden aan toekomstige generaties.

Missie en visie

Onze missie is het beheren en exploiteren van een duurzame kinderboerderij: een unieke manier om kinderen en volwassenen in contact te brengen met de flora en boerderij- en huisdieren. Daarvoor willen we een mooie, duurzame, veilige en goed verzorgde kinderboerderij realiseren met respect voor mens, dier en natuur. De mens en de dieren- en plantenwereld zijn geschapen door God. Hij heeft ons als mensen de opdracht gegeven om deze aarde te bouwen en te bewaren. Bouwen wil zeggen dat wij de schepping nuttig mogen gebruiken. Bewaren houdt in dat we geen roofbouw plegen, maar perspectief bieden aan toekomstige generaties.

20220916_140939.jpg

Visie

 

 

Wij willen een recreatieve en educatieve functie vervullen voor Rehoboth Onderwijs en zorg en de samenleving. De flora en fauna van de kinderboerderij worden ingezet voor de brede ontwikkeling van de leerlingen. Wij willen daarbij samenwerken met zoveel mogelijk andere partijen op het gebied van onderwijs en zorg.

A5 Tuin en dier.JPG

Stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling

De stichting kinderboerderij De Schoutenhoeve ziet een ontwikkeling dat kinderen steeds minder met de natuur in aanraking komen. Veel kinderen zijn overprikkeld en hebben onvoldoende ruimte om te leren. Door de kinderen rust en ontspanning te bieden komt er ruimte voor onderwijs. Daarnaast kan de kinderboerderij met haar knuffelweide en andere dieren de veerkracht van de kinderen vergroten en hun sociaal-emotionele ontwikkeling bevorderen. Het buitenterrein wordt ingericht met een belevingstuin waarin kinderen kunnen ruiken, proeven, voelen en muziek kunnen maken. Verder is er ruimte voor een buitenklas waar de kinderen kunnen lunchen en ontspannen.  

Inzet vrijwilligers/stagiaires

De kinderboerderij wil ook vrijwilligers werven en stagaires inzetten die de kinderen gaan begeleiden. Het SSOGG ‘begeleidt’ de vrijwilligers/stagiaires bij het omgaan met kinderen met (ernstige) sociaal-emotionele beperkingen. Door deze willen we de kinderen in contact brengen met de bezoekers uit de wijk.


feff9d6f-2dab-4bbd-bd90-74b71d1bd35a.jpg

Maatschappelijke relevantie

 

Initieel is aangegeven dat de kinderboerderij voor de leerlingen van de SSOGG is. Maar scholen hebben ook een taak in de maatschappij. De kinderboerderij krijgt een dierenverblijf en een huiskamer die beide gebruikt worden voor een bredere achterban. Nadat de kinderboerderij medio 2022 in gebruik genomen wordt binnen Rehoboth Onderwijs en zorg is het de intentie van het bestuur de voorziening verder uit te breiden en in te bedden in de maatschappelijke structuur. Op dit moment zijn er al gesprekken met een voorziening voor gehandicapten zorg. Het is de bedoeling dat het bestuur van de stichting kinderboerderij De Schoutenhoeve met ondersteuning van plaatselijke bedrijven en vrijwilligers de dieren en boomgaard zal verzorgen en het nog te realiseren buitenterrein zal onderhouden. Het is de ambitie om de  kinderboerderij uit te breiden met  een landwinkeltje. De leerlingen van de SSOGG of cliënten van Stichting Adullam gehandicaptenzorg kunnen in de keuken producten maken om te verkopen aan de wijkbewoners en de achterban.Tevens komen er op het buitenterrein bankjes om te relaxen met daarbij een minibieb.

Op deze manier maakt de kinderboerderij onderdeel uit van de wijk binnen de Barneveldse samenleving.

Terug naar de natuur

We willen kinderen graag leren hoe ze zelfstandig kunnen tuinieren: zaaien, poten, oogsten, snoeien, stekken en verpotten. In de kinderboerderij is een ruimte opgenomen waarin de kinderen voorbereidende werkzaamheden kunnen uitvoeren. Vervolgens willen we de kinderen leren hoe het kweken in een grote kas gaat en hoe de kinderen in de open lucht een tuintje kunnen verzorgen. Het uiteindelijke doel is dat de kinderen op school leren wat ze later privé of in hun werk kunnen gebruiken.


Natuureducatie

Het bestuur zou graag een kas willen aanschaffen waarin de groei van de planten, bloemen en kruiden sneller gaat dan in de buitenlucht.  Het gaat vooral om de natuureducatie en leren door te doen. Daarbij is er nog een ruimte nodig voor boerderijdieren, voer en opslag van tuingereedschap.