pexels-lucas-3730206

Missie en visie

Onze missie is het beheren en exploiteren van een duurzame kinderboerderij, wat een unieke manier is om kinderen en volwassenen in contact te brengen met (landbouw)huisdieren. De mens en de dieren- en plantenwereld zijn geschapen door God. Hij heeft ons als mensen de opdracht gegeven om deze aarde te bouwen en te bewaren. Bouwen wil zeggen dat wij de schepping nuttig mogen gebruiken. Bewaren houdt in dat we geen roofbouw plegen, maar perspectief bieden aan toekomstige generaties.

Missie en visie

Onze missie is het beheren en exploiteren van een duurzame kinderboerderij, wat een unieke manier is om kinderen en volwassenen in contact te brengen met (landbouw)huisdieren. De mens en de dieren- en plantenwereld zijn geschapen door God. Hij heeft ons als mensen de opdracht gegeven om deze aarde te bouwen en te bewaren. Bouwen wil zeggen dat wij de schepping nuttig mogen gebruiken. Bewaren houdt in dat we geen roofbouw plegen, maar perspectief bieden aan toekomstige generaties.

pexels-david-atkins-6337840

Visie

 

 

Wij willen een recreatieve en educatieve functie vervullen voor de samenleving. Daarvoor willen we een  mooie, duurzame, veilige en goed verzorgde kinderboerderij realiseren met respect voor mens, dier en natuur. Wij willen daarbij samenwerken met zoveel mogelijk andere partijen op het gebied van onderwijs en zorg.“

pexels-couleur-2301173

Stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling

De stichting kinderboerderij De Schoutenhoeve ziet een ontwikkeling dat kinderen steeds minder met de natuur in aanraking komen. Dit is mede veroorzaker van steeds ernstiger sociaal-emotionele problemen. De SSOGG wil als initiatiefnemer van het realiseren van een kinderboerderij haar kennis en kunde breder inzetten om kinderen, zowel van de eigen school, als van andere Barneveldse scholen te begeleiden in het omgang met planten en dieren. Door de kinderen rust en ontspanning te bieden komt er ruimte voor onderwijs. Daarnaast bevordert de veiligheid van de kinderboerderij met haar knuffelweide en andere dieren de veerkracht van de kinderen. Dit komt hun sociaal-emotionele ontwikkeling ten goede. Zo is de kinderboerderij een ongedwongen onderwijsmiddel voor kinderen.

Inzet vrijwilligers

Secundair zal de kinderboerderij ook vrijwilligers werven en inzetten die de kinderen gaan begeleiden. Het SSOGG ‘begeleidt’ de vrijwilligers in het omgaan met kinderen met (ernstige) sociaal-emotionele beperkingen. Door de inzet van de vrijwilligers willen we de kinderen in contact brengen met de bezoekers uit de wijk.


feff9d6f-2dab-4bbd-bd90-74b71d1bd35a.jpg

Maatschappelijke relevantie

 

Initieel is aangegeven dat de kinderboerderij voor de leerlingen van de SSOGG is. Maar de scholen hebben een bredere bedoeling. De kinderboerderij krijgt een dierenverblijf en een huiskamer die beide gebruikt worden voor een bredere achterban. Als de kinderboerderij in december 2021 gestart is, zal het bestuur de voorziening verder uitbreiden en inbedden in de maatschappelijke structuur. Op dit moment zijn er al gesprekken met een voorziening voor gehandicapte zorg en een aanpalende school. Het is de bedoeling dat het bestuur van de stichting kinderboerderij De Schoutenhoeve met ondersteuning van plaatselijke bedrijven en vrijwilligers de dieren en boomgaard zal verzorgen en de nog te realiseren speelweide zal onderhouden. In de kinderboerderij komt een landwinkeltje waarvoor de leerlingen van de SSOGG of cliënten van St. Adullam producten maken om te verkopen aan de wijkbewoners en de achterban. Op deze manier maakt de kinderboerderij onderdeel uit van een groot deel van de Barneveldse samenleving.

Terug naar de natuur

We willen kinderen graag leren hoe ze zelfstandig kunnen tuinieren: bloemen, planten en kruiden kunnen zaaien, kiemen, pootten of verpotten. In de basisvoorziening is een ruimte opgenomen waarin de kinderen voorbereidende werkzaamheden kunnen uitvoeren. Vervolgens wil het bestuur de kinderen leren hoe het kweken in een grote kas werkt en hoe de kinderen in de open lucht een tuintje kunnen verzorgen. Het uiteindelijke doel is dat de kinderen op school leren wat ze in hun privéleven kunnen uitvoeren.


Natuureducatie

Het bestuur zou graag een kas willen aanschaffen waarin de groei van de planten, bloemen en kruiden sneller gaat dan in de buitenlucht. Ook kinderen uit de wijk kunnen hun ‘eigen’ tuintje krijgen, waarbij ze door de vrijwilligers van de kinderboerderij geholpen worden in hun werk. Daarom willen we ook een opslag voor tuingereedschap willen realiseren. Het gaat vooral om de natuureducatie, primair van de eigen doelgroep en secundair mogen kinderen van aanpalende scholen en uit de wijk zich aansluiten bij de werkzaamheden.