20230317_132422.jpg

ANBI-status

De stichting Kinderboerderij De Schoutenhoeve heeft de Algemeen nut beogende instelling (ANBI) status. Donaties, adopties en andere giften aan kinderboerderij De Schoutenhoeve zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Er is een drempel. Afhankelijk van het tarief waarin u valt kan de belastingbesparing bijna de helft bedragen van uw gift.

ANBI-status

De stichting Kinderboerderij De Schoutenhoeve heeft de Algemeen nut beogende instelling (ANBI) status. Donaties, adopties en andere giften aan kinderboerderij De Schoutenhoeve zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Er is een drempel. Afhankelijk van het tarief waarin u valt kan de belastingbesparing bijna de helft bedragen van uw gift.

Schoutenhoeve

Gegevens ANBI

Naam: Kinderboerderij De Schoutenhoeve

RSIN: 860786961

Contactgegevens:

Thorbeckelaan 107

3771EB Barneveld 

tel. nr. 0342-200300

info@schoutenhoeve.nl

 

Bankrekeningnummer  NL72RABO0366971972

Ten name van Stichting Kinderboerderij De Schoutenhoeve in Barneveld

IMG-20230317-WA0001.jpg

 

 

De stichting stelt zich ten doel het stichten en instandhouden van een kinderboerderij met een educatieve en recreatieve functie voor de leerlingen van de Rehobothschool Onderwijs & Zorg en de gehele Barneveldse samenleving. We willen we een mooie, duurzame, veilige en goed verzorgde kinderboerderij zijn met respect voor mens, dier en natuur.


De stichting probeert haar doel te verwezenlijken door het verstrekken van (gelegenheid tot) educatie, recreatie, ontmoeting, therapeutische zorg en dagbesteding, stages voor leerlingen en studenten uit het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Hierbij wordt samengewerkt met relevante maatschappelijke organisaties.

Doelgroepen

  • Leerlingen van Rehoboth Onderwijs en zorg
  • Cliënten voor dagbesteding en de vakantieopvang van Stichting Adullam voor gehandicaptenzorg
  • De wijk in de gemeente Barneveld

Voor een verdere uitwerking van de doelstellingen en onze ambities verwijzen we u naar ons beleidsplan.

Bestuur en toezicht

Het bestuur van de Stichting heeft in 2023 gekozen voor het Raad van Toezicht-model waarbij de bestuursbevoegdheden in handen zijn gelegd van een onbezoldigde bestuurder en waarbij de toezichttaak is neergelegd bij de Raad van Toezicht.

De Stichting valt onder het bevoegd gezag van het bestuur dat gevormd wordt door drs. D. (Dick) Trouwborst.

De leden van de Raad van Toezicht per 23 juni 2023 zijn:

dr. ir. C.M. Verloop,  voorzitter, eerste benoemingsjaar: 2023

ing. J.J. van Dam, vicevoorzitter en lid financiële auditcommissie, eerste benoemingsjaar: 2023 

mr. T. van de Bospoort AA, lid, lid financiële auditcommissie, eerste benoemingsjaar: 2023

dhr. G.P. Landwaart, lid/lid financiële auditcommissie, eerste benoemingsjaar: 2023

Voor het verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording verwijzen we u naar het jaarverslag.


Beleidsplan 2023-2024 en bestuursverslag

20230317_133957.jpg

Beleidsplan 2023-2024

20230317_132034.jpg

Bestuursverslag