werken bij de schoutenhoeve

De Schoutenhoeve

De SSOGG gebruikt de kinderboerderij primair voor de eigen leerlingen. Denk daarbij aan de volgende activiteiten:

  • activiteiten om te (ont)prikkelen waardoor er weer ruimte komt voor onderwijs;
  • het stimuleren van de emotionele ontwikkeling door de omgang en zorg voor dieren;

Medegebruiker van de kinderboerderij is de Stichting Adullam voor gehandicaptenzorg. 

De Schoutenhoeve

De SSOGG gebruikt de kinderboerderij primair voor de eigen leerlingen. Denk daarbij aan de volgende activiteiten:

  • activiteiten om te (ont)prikkelen waardoor er weer ruimte komt voor onderwijs;
  • het stimuleren van de emotionele ontwikkeling door de omgang en zorg voor dieren;

Medegebruiker van de kinderboerderij is de Stichting Adullam voor gehandicaptenzorg. 

20220513_172208

Organisatie

 

De stichting kent een eigen bestuur. Het College van Bestuur van de Stichting voor Speciaal onderwijs en Voortgezet speciaal onderwijs op Gereformeerde Grondslag in de regio Veluwe is als vertegenwoordiger van deze stichting tevens bestuurslid van de kinderboerderij. Deze bestuurder neemt deze taak waar naast zijn werkzaamheden voor de scholen. Het College van Bestuur ontvangt geen bezoldiging voor de werkzaamheden ten behoeve van kinderboerderij De Schoutenhoeve. 

met konijn

 

 

De Schoutenhoeve en zijn omgeving zijn gericht op leren. We hebben niet alleen aandacht voor het cognitieve aspect maar ook voor het sociaal-emotionele zoals bijv. het verzorgen en knuffelen van dieren.

De kinderboerderij wordt in de toekomst een gezellige en aantrekkelijke ontmoetingsplek in de gemeente Barneveld. Kinderen kunnen dan met hun (groot)ouders gebruik maken van de kinderboerderij.